Bokningsvillkor

Bokningsvillkor / Resevillkor / Mont Blanc Specialisten

 

Nedanstående särskilda bokningsvillkor gäller för våra guidade tjänster. Vi rekommenderar att du läser noggrant innan du bokar en guidning eller aktivitet med oss.

I detta dokument benämns Mont Blanc Specialisten med MBS. Kunden benämns i detta dokument med gästen eller du.

1) Resegaranti

MBS har ingen resegaranti hos Kammarkollegiet då endast guidade tjänster säljs. Boende och resor betalar kunden för själva.

2) Bokning

 En bokning är gjord och börjar gälla efter bokningsformuläret på hemsidan har fyllts i samt att en bokningsdeposition på 3000 kr per person betalats in på MBSs konto. I fall där en bokning görs senare än 30 dagar före aktivitetens start ska hela kursavgiften betalas in för att bokningen skall gälla. När vi mottagit deposition eller full betalning mailas/postas en bokningsbekräftelse alt. kvitto till gästen. Har vi inte mottagit full betalning 30 dagar innan kursstart har vi rätten att ställa i bokningen utan återbetalning av depositionen.

3) Avbeställningsskydd / Reseförsäkring / Räddningsförsäkring

 

Avbeställningsskydd och reseförsäkringar kan inte köpas av MBS. Gästen är själv ansvarig att ha en försäkring som täcker olycksfall och räddning för bokad aktivitet. Det är ett krav från MBS att alla våra gäster har en räddningsförsäkring som täcker bergsräddning och sjukvård i det område som resan utförs.

4) Avbokning gjord av gäst

 

Om en avbokning skulle vara nödvändig ska detta meddelas till MBS via mail. 

Följande kostnader gäller vid avbokning. Vid mer än 30 dagar innan guidning förloras bokningsdepositionen. Vid avbokning 15 - 30 dagar innan guidning förloras 50% av kursavgiften. Vid mindre än 14 dagar innan guidning förloras 100% av kursavgiften.

5) Avbokning gjord av MBS

 

MBS reserverar sig för att i vissa situationer vara tvungen att ställa in aktivitet p.g.a. för få bokade deltagare eller sjukdom. Om det inte går att hitta ett nytt datum som passar gästen återbetalas hela den summa som gästen betalat till MBS. I fall av för få bokningar ska gästen bli informerad och erbjuden ett nytt datum senast 30 dagar innan kursstart.

6) Byte av datum

 

Skulle en gäst vilja byta datum görs det om möjligt med en tillkommande ombokningskostnad på 500 kr. Går det inte att hitta ett nytt datum som passar gästen och MBS gäller avbokningsreglerna.

7) Giltighet / Pris

 

De priser som anges i våra program är baserade på växlingskurser beroende på i vilket land aktiviteten/resan genomförs. MBS reserverar sig för prishöjningar tillföljd av extrema förändringar av växlingskurser. Gästen blir i så fall informerad senast 30 dagar innan bokad guidning. MBS kan när de vill ändra sina priser. Se hemsidan för att få den senaste pris uppdateringen.

8) Genomförande av guidning, aktivitet 

 

- All aktivitet under kursen / guidning sker på egen risk, detta gäller såväl deltagande i Mont Blanc bestigningar, offpistskidåkning samt övriga aktiviteter.

- Gästen ansvarar själv för att hålla sig informerad om rådande regler och krav samt  efterfölja dessa. 

- Gästen är skyldig att följa de anvisningar som MBSs representant / bergsguiden lämnar. 

- Det är den ansvariga bergsguiden som utför guidningen som har ansvaret för säkerheten och alla beslut rörande detta. Den bergsguide som ansvarar för gästens aktivitet, guidning behöver ha en heltäckande ansvarsförsäkring vid eventuell olycka eller tillbud. 

- MBS reserverar sig för situationer där ration, antal gäster till varje guide skiljer sig från det som är sagt i programmet. Detta kan bero på sjukdom eller andra försvårande orsaker.

- Ej utnyttjade dagar med bergsguide återbetalas ej. 

- En kurs eller privat guidning genomförs oavsett väder. Det är upp till guiden att erbjuda det bästa möjliga utifrån givna förhållanden. Skulle guide och gäst i samförstånd besluta att avbryta aktiviteten görs detta underförstått att guiden inte tar ut sitt arvode för dessa dagar. Gästen får i sådant fall motsvarande återbetalning av kursavgiften.

- Det krävs minst 2 personer för att genomföra en Mont Blanc bestigning. Vid färre än 2 personer är det inte säkert att MBS genomför bestigningen. 

9) Klagomål

 

Om du som gäst har klagomål kring någon del av den service du får under din bokade aktivitet är det din skyldighet att vid ett så tidigt tillfälle som möjligt delge detta till din representant för MBS. Vi kommer att göra vad vi kan för att komma till rätta med anledningen till klagomålet. Ingen av de representanter som jobbar för oss har rätten att utlova någon kompensation. Enbart huvudansvarig ägare av MBS har rätt till detta. Vill gästen göra en reklamation ska denna lämnas skriftligen senast 14 dagar efter genomförd aktivitet.

10) Guider

 

Vi jobbar enbart med internationellt certifierade IFMGA guider som håller den högsta nivån som finns när det gäller klättring och offpistskidåkning. Många av våra aktiviteter utförs i bergsmiljö där risken för olyckor inte helt kan elimineras. Varje deltagare måste vara medveten om och acceptera denna risk och ta fullt ansvar för sina egna handlingar. De guider som jobbar åt MBS är underentreprenörer och är själva ansvariga för sina handlingar och beslut vad gäller säkerhet och service mot gäst. MBS kan inte ta ansvar för enskild guides handlande. Skulle en gäst ha klagomål på guiden tar MBS ställning till dessa från fall till fall.

11) Gästen

 

1En gäst ska följa sin guides instruktioner och beslut. Guiden har rätten att frånskilja en gäst eller ändra upplägget på den bokade aktiviteten. Anledningen till detta kan vara att guiden anser att gästen utsätter sig själv eller andra i gruppen för fara eller att en annan fara omöjliggör det ursprungliga upplägget. En gäst som blir frånskild har ingen rätt till någon återbetalning av kursavgiften. Men ska om möjligt bli erbjuden en alternativ aktivitet.

12) Information

 

All information på vår hemsida och i tryckt material är enbart av guidande karaktär. Vi har försökt att i största möjliga utsträckning ge korrekt information kring kursupplägg och fakta om aktiviteten. Vi vill reservera oss för eventuella fel som kan finnas i vårt material. Vi försöker genomföra våra guidningar utifrån den beskrivning som vi marknadsfört på hemsidan och per mail. I vissa fall kan väder och andra yttre förhållanden göra att vi helt eller delvis går ifrån det ursprungliga upplägget.

13) Förväntningar

 

MBS gör alltid sitt yttersta för att ge sina gäster en givande reseupplevelse. I de fall där vi erbjuder utbildning strävar vi efter att ge gästen bästa möjliga inlärningsmiljö. Vi förstår att förväntningarna varierar kraftigt från person till person och vi kan inte garantera att uppfylla alla förväntningar. Genom att godkänna dessa villkor accepterar du som gäst att MBS inte kan hållas ansvariga för gästers förväntningar kring kvalitet eller kvantitet av snö, om toppen på berget nås eller ej. Eller andra omständigheter som MBS inte kan påverka. 

14) Faror

 

Att delta i guidning eller resa med MBS kan innebära risker utöver de som förekommer på en mer konventionell semester. Skidåkning, klättring, alpinklättring och andra äventyrliga aktiviteter innefattar risker som kan resultera i allvarliga skador och även dödsfall. Våra guider kan bidra till att minska dessa faror men kan inte eliminera dem. Du måste vara medveten om dessa risker och acceptera dem. På samma sätt måste du också vara beredd att ta ansvar för dina egna handlingar under våra guidningar / resor. Även om våra guider ger dig råd och anvisningar är i slutändan ditt ansvar att avgöra var dina gränser går i förmåga och erfarenhet. MBS kan inte hållas ansvariga för gästers personliga val och beslut under våra aktiviteter / resor.

Genom att godkänna dessa villkor accepterar du riskerna som beskrivs ovan.  

I och med att en gäst skickat in sitt bokningsformulär godkänner och accepterar gästen det fullständiga dokumentet med bokningsvillkor / resevillkor.

Mont Blanc Specialisten AB
Org nr 559037-3758